fbpx

Sociale media – interessant voor fondsenwervers?

Social media is hot momenteel. Het volgen van alle blogs, opleidingen en workshops hierover zou meer dan een dagtaak zijn. Elk zichzelf respecterend marketing- of communicatie-congres heeft het op de agenda staan. Tegelijkertijd neemt ook het aantal kritische geluiden toe. Is het wel zo rendabel? Levert het wel iets op? Wat is eigenlijk de ROI? Is het niet een ‘Bubble about to burst’?

Een onderzoekje tijdens de DDMA-clinic ‘Social Marketing voor Non-profits’ gaf aan dat “non-profits wel social willen maar zoeken naar het hoe”. Social Marketing zou met name interessant zijn voor Communicatie en PR en in mindere mate voor Fondsenwerving.

Als fondsenwerver voor de Hartstichting zie ik echter juist Sociale Media als een bron van onschatbare informatie (luisteren!), een nieuw kanaal naast de teruglopende traditionele kanalen, maar vooral een vorm van directe interactie met je achterban. Een nieuw kanaal dat zich minder leent voor het oude businessmodel met focus op het direct werven van machtigers of donateurs. Maar wel voor co-creatie, voor het faciliteren en ondersteunen van (fondsenwervende) initiatieven van je achterban, en voor het aanbieden van andere donatiemogelijkheden. (more…)

One-night stands ruin your fundraising

“Originally, a one-night stand was a single theatre performance, usually by a guest performer(s) on tour, as opposed to an ongoing engagement. Today, however, the term is more commonly applied to a single sexual encounter, an example of casual sex, in which neither participant has any intention or expectation of a long-term sexual or romantic relationship.” (source: Wikipedia)

Hope I caught your attention. Sex usually does, so I guess you’re still reading. Being new to blogging I recently found out that metaphors usually do the trick. In this blog post a one-night stand opposes the long term focus in fundraising, which is trying to engage in meaningful and lasting supporter relationships.

(more…)