fbpx

Verprutst u ook wel eens iets?

In ons vakgebied zijn we allemaal handig in het gebruik van -vaak Engelstalig- marketingjargon. Elke dag zijn we als fondsenwervers bezig met high value donors, life time value of upgrading. Onze collega’s houden zich bezig met campaigning en event planning. Eigenlijk alles wat geld oplevert. Loyalty is ook zo’n woord dat rond zingt in onze branche: iedereen weet wat er mee bedoeld wordt en iedere fondsenwerver is er op zijn of haar manier mee bezig. We meten resultaten om dan te concluderen dat dit ene welkomstpakket perfect gewerkt heeft of die bedankbrief misschien bijgeslepen moet worden. Ons uiteindelijke doel is om de kaalslag van donoruitval tegen te gaan en je donors te binden. Ze mogen niet weglopen! Onder geen beding! (more…)

The WOW moment (part 2)

In part 1 of this blog post I referred to a presentation by Karen Osborne ….in which she addressed the (lack of) WOW-factor in fundraising. In the mean time I did have a WOW-moment of my own that I would like to share with you.

The other day I was surfing the web and stranded on a crowd funding website called Kickstarter.com. Kickstarter, unknown to me at that time, is a platform for artists to publish their projects in order to raise a specified amount of money, necessary to realize their goals. (more…)

The WOW moment (part 1)

Three months ago I was part of an audience listening to Karen Osborne giving a presentation on ‘Stewardship’. Great presentation, as usual, most of which I had heard before. But at the same time we can’t hear enough about the importance of being donor centric, delivering on the promise, showing the impact. It makes me realize we can still do much better.

But there was something else in Karen’s presentation that triggered me. That I kept thinking about. She was talking about the WOW-moment (not meaning the ‘normal’ things like delivering on the promise). And when asking the audience: when was the last time we were ‘WOW-ed’ by an organization and when was the last time we were really pleasantly surprised, I realized I couldn’t think of any example. (more…)

Shifting towards marketing in nonprofit, an opportunity or a threat?

It’s not an easy job for us fundraisers to realize increasing incomes year after year. It becomes increasingly difficult to grow in a competitive market that even is consolidating (for private donations  http://www.geveninnederland.nl/). A strong fundraising plan in itself is not sufficient anymore. We need to develop a more integrated approach. Strategic marketing planning should be added to your fundraising efforts and thereby considering the following questions:

  • How do you position yourselves against competition to be successful
  • What will you do to seduce the ever more demanding donors to support our goals with a gift
  • How do we get more grip on and understanding of our donors whose donation patterns change considerably

In order to address these issues we need focus and make clear strategic choices before we start making our yearly fundraising plans (the numbers in € ‘s). In other words, what will be  your marketing  strategy to win the ‘battle’ for the donor?

Marketing in the nonprofit, there are supporters and opponents of introducing marketing in charities, some see opportunities, others threats.  I strongly believe that marketing orientation is crucial in achieving your mission, in other words “no marketing, no mission”!

(more…)

Starten met marketing in de nonprofit; een kans of een bedreiging?

Autonoom stijgende inkomsten uit fondsenwerving realiseren is er niet meer bij anno 2011. Het wordt steeds moeilijker om te blijven groeien in een markt die al maar concurrerender wordt en bovendien consolideert (voor particuliere giften http://www.geveninnederland.nl/).
Een ijzersterk fondsenwervend plan op zichzelf is niet meer voldoende. We moeten integraler kijken, strategische marketingplanning eraan vooraf laten gaan en nadenken over vragen als:

  • Wat doet jouw organisatie om zich te onderscheiden;
  • Wat gaan jullie doen om de almaar mondiger donateur te verleiden een gift te (blijven) doen
  • Hoe krijg je meer grip en begrip voor onze donateurs, wiens geefgedrag sterk wijzigt

Dit dwingt onze sector om focus aan te brengen en duidelijke strategische keuzes te maken voordat we aan onze fondsenwervende jaarplannen (de cijfertjes in €’s) beginnen. Met andere woorden: wat wordt jouw marketingstrategie in de ‘slag’ om de donateur?

Marketing in de non-profit; een vak apart! Of toch niet? Er zijn voor- en tegenstanders van marketing in de goede doelen; sommigen zien kansen, anderen bedreigingen. Mijn overtuiging is dat marketingoriëntatie van levensbelang is in het realiseren van je Missie, “zonder Marketing geen Missie”.

(more…)