fbpx

Waarom Nederlandse fondsenwervers soms uit hun nek kletsen…

Published by David Heyer on

Soms wordt ik een beetje moe van alle fondsenwervers die elkaar allemaal napraten. We weten allemaal best hoe het moet. Maar tussen de theorie die we tot ons nemen (101fundraising/ IFC-Masterclasses/ IF-opleiding etc.) en de praktijk gaapt een gigantisch gat. Vooral als het gaat over de inzet van ons bestuur in onze fondsenwervingsplannen. We hebben allemaal wel ergens een stappenplannetje liggen. Bijvoorbeeld Neil Sloggies Essentials of Major Gift Fundraising uit de onvolprezen ‘Tiny’-serie’. We wéten, hóren en beséffen dat we ons bestuur moeten inzetten. Dat doen ze namelijk in de Angelsaksische fondsenwervingwereld al lang -en met succes. Dus moeten wij dat ook doen.

Maar doen we dat ook? Daarom de volgende vraag om eens te overdenken: hoeveel geld heeft jouw bestuur voor jouw organisatie binnen gehengeld afgelopen jaar en hoe heb je ze zo ver gekregen?

In een uiterst lezenswaardig onderzoek van bureau Leenaers Verloop, getiteld Werft uw bestuur al mee? lezen we dat de geïnterviewde directie- en bestuursleden best wel eens in de bus willen blazen als fondsenwerver. In de hard getroffen culturele sector lijken er ook echt een aantal organisaties te zijn die wel degelijk actieve fondsenwervers onder hun Raad van Toezicht mogen rekenen.
Maar het gros van de goede doelen heeft directie- en bestuursleden die niet zo bedreven zijn in fondsenwerving. En dat valt ze ook niet aan te rekenen. Tenslotte is dat -meestal- niet hun stiel.
Maar dat is ons wel aan te rekenen… Want wij -fondsenwervers- zeggen dat we prima bezig zijn qua inzet van ons bestuur. Maar is dat ook zo?

Ik heb een kleine informele rondgang langs een aantal bevriende collega-fondsenwervers gedaan. Sommigen zeiden eerlijk dat ze hun bestuur niet inzetten. Maar de meeste collega’s waren best tevreden. De algemene teneur was toch dat ‘we best goed bezig zijn met de inzet van ons bestuur’.

Een kleine bloemlezing uit de reacties:
–    ‘Onze directeur neemt regelmatig een cheque in ontvangst.’
–    ‘Onze bestuursleden ‘adopteren’ en financieren soms zelf een deel van een project.’
–    ‘Het bestuur staat welwillend tegenover fondsenwerving.’
–    ‘We hebben een training gedaan met de directie over hoe Grote Giften binnen te halen.’
–    ‘Eén bestuurslid steunt ons met een zeer aanzienlijk bedrag.’
–    ‘Onze bestuurders zijn altijd bereid om naar een prospect mee te gaan.’

Whatever…

Dat is dus niet zoals ze dat in Amerika en Engeland bedoelen.
Je bestuur helpt dus mee… Maar worden die informele netwerken opengelegd? Van rijke vrindjes en van het Old Boys Network? Komen die aanzienlijke bedragen binnen doordat JIJ je bestuurslid  hebt gevraagd om mee te helpen?  Doet hij of zij dat, met een mooie dik gevulde envelop als resultaat?
Volgens mij niet. En dus kletsen we allemaal best wel uit onze nek en schiet het voorlopig nog niet echt op. Een enkele uitzondering daargelaten. En voordat je jouw kritiek deze kant op blaast: nee, zelf ben ik ook niet bijster succesvol in deze. En ik ben ook niet tevreden over mijn eigen aanpak: dat moet en kan veel beter.

Is er iemand die wel succesvol is? En mogen wij dan weten hoe je dat nou echt doet? Een echt praktijkgevalletje en geen theoretisch Eureka-verhaal van de zoveelste Fundraise-pro van het IFC.

Zou je dat willen delen met ons ter lering ende vermaeck van je collega’s?


David Heyer

David Heyer is van huis uit politicoloog. Hij heeft o.a. bij het Diabetes Fonds en International Campaign for Tibet gewerkt. Momenteel leidt hij het Nederlandse kantoor van HospitaalBroeders, een organisatie die ziekenhuizen en klinieken in Afrika bouwt en runt. Hij heeft zitting in de Ledenraad van het Instituut Fondsenwerving en koestert een grote liefde voor Afrika.

13 Comments

Vera Peerdeman · January 23, 2012 at 17:04

Go David! Ik wens je veel respons op deze – zeer terechte – vraag!

Reinier · January 23, 2012 at 21:43

Hi David,

Goed stuk en goede vraag! Bestuursleden en directeuren lijken zich inderdaad minder in te zetten voor fondsenwerving dan hun Engelse of Amerikaanse collega’s.

In Nederland is niet ieder bestuurslid op de hoogte van “hoe het moet”. Daar kan je sowieso een goede training op los laten. Je kan ook bij de rekrutering van bestuursleden duidelijk maken wat hun rol is (Staat hun specifieke rol voor fondsenwerving beschreven in hun job description?). Het is in ieder geval aan ons als fondsenwervers om hierin het heft in handen te nemen.

Bij GPI hebben we een zeer gecommiteerde directeur die tijd heeft in zijn agenda om donateurs te ontmoeten. Dit is niet speciaal, dat hij tijd vrijmaakt bedoel ik. Het hoort er gewoon bij. Toch wil je als fondsenwerver altijd meer. Ik denk een hele gezonde reflex van elke goede fondsenwerver. Meer geld, meer donateurs, maar ook meer tijd van de directeur of je bestuur. Maar daar moet je voor vechten, want het komt niet van zelf. Dus je moet wel zelf het heft in handen nemen.

De interne organisatie wordt vaak overgeslagen. Maar ook daar liggen doelgroepen die je moet aanspreken met de juiste boodschap, op een correcte toon, op het beste moment, via het meest efficiente kanaal. Besturen en directies kunnen (en moeten) meer betekenen voor fondsenwerving. En de fondsenwerver moet dat aanwakkeren!

Succes en bedankt David!

David Heyer · January 24, 2012 at 11:22

@ Vera: bekend terrein voor jou natuurlijk en oud nieuws…!
@ Reinier: Ik denk dat het feit dat jouw GPI-directeur internationaal opereert, bijdraagt aan het gemak om deze FW-handschoen op te pakken. De bestuursleden die ik ken in NL en waar ik mee te maken heb gehad waren niet zo happig tot dusver moet ik zeggen. In NL is het nog niet zo een logische stap voor een bestuurslid om dit te doen. Hopelijk verandert dat en jouw aansporing aan alle Fondsenwervers om dit te realiseren juich ik dan ook toe.

david heyer · January 24, 2012 at 21:03

@ Reinier: zouden al die Nederlandse fondsenwervers niet durven te reageren omdat ze bang zijn dat hun Directeur meekijkt?

  Reinier · January 25, 2012 at 11:09

  Ik hoop het niet David, dat zou niet gezond zijn.

  Fondsenwervers moeten hun directies zoveel mogelijk betrekken in hun werk. Leg het programma maar eens uit. Leg al die excel sheets maar eens uit, waar je de hele dag in zit te kijken. Leg maar eens uit dat er op allerlei manieren geinvesteerd moet worden, voordat de directie die aardige donateurs op dat goed georganiseerde evenement kan verwelkomen.

  Onze uitleg creeert meer begrip voor wat fondsenwervers aan het doen zijn. En meer begrip zorgt voor meer betrokkenheid. Fondsenwervers zijn vaak bang dat directies daardoor direct de doelstellingen en targets naar boven bijstellen. Niet bang voor zijn! Het creeert een betere werkomgeving als dergelijke informatie open en bloot op tafel ligt.

  Succes!

Sarah · January 25, 2012 at 12:51

Als ik mag, even een vergelijking tussen de Amerikaanse en Nederlandse fondsenwervings cultuur wat betreft deze discussie (ik ben zelf Amerikaans… vandaar). Misschien is er in Amerika meer verwachting dat een bestuurslid (net als een medewerker) iets specifieks bij moet dragen en resultaten moet laten zien. Dus, niet per se in geld binnen halen, maar dan wel iets op een ander vakgebied. Wij hebben misschien vaker duidelijk fondsenwervende doelstellingen in het werven van bestuursleden… zeker bij grotere organisaties.

Dat gezegd hebbende, zie ik zelf in de vier jaar tijd dat ik in Nederland ben al een flink groei in nadruk en bewustzijn op major gifts fondsenwerving. Onder andere door publicaties, discussie en kennis daarover geleid door bijvoorbeeld @Vera_Nassau, @RamsesIwanMan, @101reinier en anderen. Er zijn ook veel meer major gifts officer vacatures. Dus, deze discussie nog een goede ontwikkeling in dit kader…

Ilja De Coster · January 26, 2012 at 09:26

Proficiat David,

Iemand moet het eens zeggen. Fondsenwervers kletsen inderdaad wel eens meer uit hun nek, al is dit vaak met de beste bedoelingen van de wereld.
Het verschil tussen de goed onderbouwde theorie en de praktijk ervan in continentaal Europa (echt niet alleen Nederland) is inderdaad groot. We doen maar wat. Mijn grootste schok laatst was het antwoord van een hoofd fondsenwerving van een groot goed doel op mijn vraag “Heb je ROI-cijfers over uw fondsenwervingprogramma’s?”. Het antwoord: “ROI? Return on Investment? Wat bedoel je daarmee?”

We gaan als fondsenwervers ons veel moeten moeten verdiepen in ons vak, het echt als vak erkennen. Pas dan kunnen we een volgende stap zetten: onze collega’s intern in onze organisaties opvoeden over hoe fondsenwerving echt werkt.

Inderdaad nog even wachten op de fondsenwervers die het debat durven voeren…

groeten,
Ilja De Coster

  David Heyer · January 30, 2012 at 13:41

  Hallo Ilja,
  Dat is behoorlijk schokkend inderdaad! Hopelijk worden we allemaal wat assertiever om bestuur en directie aan te jagen!

Dewes van Lohuizen · January 26, 2012 at 09:31

Als bestuurslid van een kleine vrijwilligers organisatie heb ik natuurlijk dezelfde problemen: hoe bereik ik mensen en activeer ik hen om ons te steunen. Wij hebben geen directie of medewerkers in dienst die dat zouden moeten doen en alles gaat in schaarse vrije tijd.
In de loop van de tijd bouw je een kennissen/donateurs netwerk op en via via komen zo nu en dan resultaten binnen. Maar ik vind dat het een moeilijke materie blijft waar je de nodige tijd in moet kunnen stoppen. Wat dat betreft zouden organisaties met werknemers het een stuk makkelijker moeten hebben omdat de tijdfactor minder meespeelt. Al geld daar natuurlijk weer dat de werknemers ook betaald moeten worden…… en daar hebben wij weer geen last van.

Dave Thomson · January 26, 2012 at 10:37

Good article David!

The fundraising world is an interesting one that in many cases seems to be struggling with itself internally. As I think we all know, for “Stichtingen” to be successful nowadays they need to be run similarly to a commercial organisation. With this I mean “schoenmaker blijft bij uw least”. Having a board member with a “commercial” drive who has a financially healthy network is indeed an advantage for a Foundation; this said, he/she may have other exceptional qualities that are a major asset for the Foundation. Like you Sarah, I am foreign (British – Scots to be exact – not English Reinier!). Indeed the British Foundation approach somewhat differs to the Dutch approach, nowadays we are looking to run Foundations with a more internal corporate structure having specialised professionals on board.

Our grass roots Foundation is fortunate having active board members; prior to incorporation, we decided the qualities of the board members that the Foundation needed, so at this point of time we are fortunate in this way. Good luck to you all…

Harald Machielse · January 29, 2012 at 22:17

Dank voor het interessante artikel David. Er is nog een hoop te leren van elkaar. Zelf vind ik de website Social Velocity erg interessant. Daar vond ik een stukje dat aansluit bij de discussie over wat besturen kunnen bijdragen aan de fondsenwerving:
http://www.socialvelocity.net/2010/03/7-things-board-members-can-do-to-raise-more-money/

maar ook hoe bestuursleden meer fondsen kunnen werven zonder fundraising, de nuance komt in het Engels beter tot zijn recht.
http://www.socialvelocity.net/2012/01/9-ways-board-members-can-raise-money-without-fundraising/

David Heyer · January 30, 2012 at 13:46

Dave and Harold: thanks for your interesting input, maybe we should pick this topic up in a few months and see if and how things have changed amongst our colleagues?

Julie · February 5, 2012 at 19:35

Goed verhaal en interessante vraag. Ik werkte in de tijd dat de nieuwe (huidige) directeur voor Greenpeace International (GPI) werd gezocht. Reinier heeft het over hem in een reply hierboven. We (fondsenwerving) hebben een hele strijd moeten leveren met HR en het bestuur om een financieel target in de functie beschrijving te krijgen.

Dit is volgens mij het begin. De nieuwe directeur of het bestuurslid weet vanaf het begin dat dit van haar/hem gevraagd wordt. Maak het duidelijk bij de start. Zet het zwart op wit en het wordt een stuk makelijker voor het hoofd fondsenwerving en Major Donor fondsenwerver om de personen hier op aan te spreken en te helpen het financiele doel te behalen.

De Major Donor fondsenwerver moet ook tijd en support geven aan directie en bestuur om op een juiste wijze te werven. Veelal wil met wel de toegang geven, een afspraak maken en (met wat hulp en training) ook de juiste vraag stellen. Maar zoals we weten is dit pas het begin. De fondsenwervers moeten de ‘back office’ heel goed voor ze regelen. Zoals afspraak bevestigen, logistiek regelen, case for support voorbereiden, verslag van het gesprek maken, vervolg afspraken na komen, bedankbrief voorbereiden etc etc.

Met andere woorden we moeten samenwerken met directie en bestuur.
En tja, dat moeten we veel beter doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *