fbpx

Donating with a Tweet

Often we see something like “Please donate a tweet a day to help …. “ followed by a link to a site where people have to sign-in with their twitter details, or give it permission to access their twitter account.

Often though organisations don’t explain how the ‘donated’ tweet helps, they say what it helps, but often not how it helps.

If a charitable organisation is looking at using something like “donate-a-tweet”, it would make sense, and help with the cause if they were to tell people how “donate-a-tweet” works. If an organisation were to do this it would give their friends, followers an insight into how much it can help. (more…)

Sociale media – interessant voor fondsenwervers?

Social media is hot momenteel. Het volgen van alle blogs, opleidingen en workshops hierover zou meer dan een dagtaak zijn. Elk zichzelf respecterend marketing- of communicatie-congres heeft het op de agenda staan. Tegelijkertijd neemt ook het aantal kritische geluiden toe. Is het wel zo rendabel? Levert het wel iets op? Wat is eigenlijk de ROI? Is het niet een ‘Bubble about to burst’?

Een onderzoekje tijdens de DDMA-clinic ‘Social Marketing voor Non-profits’ gaf aan dat “non-profits wel social willen maar zoeken naar het hoe”. Social Marketing zou met name interessant zijn voor Communicatie en PR en in mindere mate voor Fondsenwerving.

Als fondsenwerver voor de Hartstichting zie ik echter juist Sociale Media als een bron van onschatbare informatie (luisteren!), een nieuw kanaal naast de teruglopende traditionele kanalen, maar vooral een vorm van directe interactie met je achterban. Een nieuw kanaal dat zich minder leent voor het oude businessmodel met focus op het direct werven van machtigers of donateurs. Maar wel voor co-creatie, voor het faciliteren en ondersteunen van (fondsenwervende) initiatieven van je achterban, en voor het aanbieden van andere donatiemogelijkheden. (more…)