fbpx

Fondsenwerving bij bedrijven gaat steeds minder over fondsen

In de 8 jaar dat ik fondsenwerver ben, is het vak er alleen maar leuker op geworden. Maar niet makkelijker. Ik vertel niks nieuws als ik zeg dat (hoewel onze inkomsten groeien) het aantal cheques dat wij in ontvangst mogen nemen met de boodschap “doe er wat goeds mee”,  terugloopt. De donateur wil steeds meer betrokken zijn bij de besteding van zijn geld.  (En terecht.)

Zeker bedrijven verwachten in toenemende mate een maatwerkoplossing die aansluit bij hun merk en bedrijfsdoelen. Uit een onderzoek dat wij vorig jaar bij SOS Kinderdorpen deden onder 16 multinationals, bleek duidelijk dat bedrijven steeds (pro)actiever worden in het inzetten van hun kerncompetenties voor een betere wereld. Hierbij is groeiende aandacht voor het creëren van een business win en het betrekken van de medewerkers.

Deze trends bieden ons fondsenwervers naast grote kansen ook veel uitdagingen. (more…)

Corporate fundraising is less and less about funds

In the eight years that I’m a fundraiser, the profession has become a lot more fun. But not easier. I don’t tell anything new when I say that (although our revenues grow) the number of checks we receive with the message “go ahead, do something good” decline. The supporter increasingly wants to be more involved in the spending of his donation. (And rightly so.)

Certainly companies increasingly expect a tailored solution that matches their brand and business objectives. A study we did last year at SOS Children’s Villages Netherlands among 16 multinationals, made it clear that companies are being more (pro) active in using their core competencies for a better world. Attached is a growing interest in creating a business win and involvement of the employees.

Besides great opportunities, these trends offer our fundraisers also many challenges. (more…)