fbpx

The donor pyramid is dead… Long live the donor pyramid!

(Klik hier voor de Nederlandse versie)

A number of fundraising headlines have proclaimed the donor pyramid to be dead. And working in America, I hadn’t heard too much about it since my early days in fundraising (way back in the ’90s!) except an occasional chuckle and a “that old thing!” retort at its mention. It used to be that in America, where major gifts represent a large share of fundraising income, the pyramid could illustrate which 20% of donors contribute 80% of giving income.

But even before my time as a fundraising professional, the pyramid had already come to be seen as a very simplistic measure of success. So naturally, I too thought it was dead until I moved to the Netherlands, where it’s alive and kicking (and screaming). In fact the donor pyramid is not just alive here in the Netherlands – it is beloved.

Why exactly? Is it that the pyramid is actually so useful or is it that there are no good alternatives?

(more…)

De donateurpiramide is dood… Lang leve de donateurpiramide!

(Click here for the English version)

De donateurpiramide is in een groot aantal artikelen over fondsenwerving al vaak dood verklaard. Als fondsenwerver in de VS, heb ik er al vanaf de jaren negentig weinig meer over gehoord. Vroeger was het zo dat in Amerika -waar major gifts een groot deel van het totale fondsenwervingsinkomen uitmaken- de piramide een instrument was om te laten zien welke 20% van je donateurs 80% van je totale inkomsten vertegenwoordigt.

Maar al voor mijn werkzame tijd als fondsenwerver, werd de piramide beschouwt als een simplificatie van de werkelijkheid.  Voor mij was de donateurpiramide dan ook morsdood. Totdat ik naar Nederland verhuisde waar de piramide ‘alive and kicking’ bleek. En niet alleen dát, maar hij is ook nog eens erg geliefd!

Waarom eigenlijk? Komt het omdat de piramide echt nuttig is of zijn er misschien geen goede alternatieven?

(more…)