partnerships Archives - Page 2 of 2 - 101 Fundraising

Fondsenwerving bij bedrijven gaat steeds minder over fondsen

By Margot Ende - van den Broek • February 21, 2011

In de 8 jaar dat ik fondsenwerver ben, is het vak er alleen maar leuker op geworden. Maar niet makkelijker. Ik vertel niks nieuws als ik zeg dat (hoewel onze inkomsten groeien) het aantal cheques dat wij in ontvangst mogen nemen met de boodschap “doe er wat goeds mee”,  terugloopt. …

Corporate fundraising is less and less about funds

By Margot Ende - van den Broek • February 21, 2011

In the eight years that I’m a fundraiser, the profession has become a lot more fun. But not easier. I don’t tell anything new when I say that (although our revenues grow) the number of checks we receive with the message “go ahead, do something good” decline. The supporter increasingly …