Mirjam Rost van Tonningen, Blogger on 101 Fundraising

Shifting towards marketing in nonprofit, an opportunity or a threat?

By Mirjam Rost van Tonningen • May 16, 2011

It’s not an easy job for us fundraisers to realize increasing incomes year after year. It becomes increasingly difficult to grow in a competitive market that even is consolidating (for private donations  http://www.geveninnederland.nl/). A strong fundraising plan in itself is not sufficient anymore. We need to develop a more integrated …

Starten met marketing in de nonprofit; een kans of een bedreiging?

By Mirjam Rost van Tonningen • May 16, 2011

Autonoom stijgende inkomsten uit fondsenwerving realiseren is er niet meer bij anno 2011. Het wordt steeds moeilijker om te blijven groeien in een markt die al maar concurrerender wordt en bovendien consolideert (voor particuliere giften http://www.geveninnederland.nl/).
Een ijzersterk fondsenwervend plan op zichzelf is niet meer voldoende. We moeten integraler kijken, strategische …

Plugin by Social Author Bio